Dimitrie Cantemir utop Antioh Cantemir
gerb
2008 - Anul Cantemir | Academia de stiinte a Moldovei
 
u2top
u2bot
Academia de Ştiinţe a Moldovei
IDSI
FP7
Expert

 

                                                                                                 Anexa nr.1                                                                                     la Hotărîrea Guvernului                                                                                   nr.21 din 18 ianuarie 2008

 

PROGRAMUL NAŢIONAL

de sărbătorire în anul 2008 a dinastiei Cantemireştilor

Nr.
d/o

Denumirea acţiunilor

Responsabili

Termenul de
realizare

1

2

3

4

1.

Edificarea unui monument a lui Dimitrie Cantemir în mun.Chişinău şi a copiei lui în or.Moscova (Ţariţîn)

Ministerul Culturii şi Turismului

2008

2.

Emiterea timbrelor comemorative "Antioh Cantemir" şi "Dimitrie Cantemir"

Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Poşta Moldovei S.A.

2008

3.

Punerea în circulaţie a monedelor jubiliare "Antioh Cantemir" şi "Dimitrie Cantemir"

Banca Naţională a Moldovei

2008

4.

Producerea CD-ului şi filmului documentar despre Dimitrie Cantemir

Ministerul Culturii şi Turismului, SA "Moldova Film"

2008

5.

Elaborarea paginii web privind viaţa şi activitatea lui Dimitrie Cantemir şi Antioh Cantemir

Academia de Ştiinţe a Moldovei

2008

6.

Instituirea unor granturi în vederea susţinerii proiectelor de promovare a imaginii Republicii Moldova peste hotare şi a dialogului intercultural

Ministerul Culturii şi Turismului, Ministerul Economiei şi Comerţului

2008

7.

Lansarea programului de stat pentru valorificarea moştenirii ştiinţifice şi culturale a lui Dimitrie Cantemir şi Antioh Cantemir

Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educaţiei şi Tineretului

2008

8.

Editarea volumului V "Academica" cu tema "Dinastia Cantemir" (cu participarea cercetătorilor străini)

Academia de Ştiinţe a Moldovei

2008

9.

Crearea bibliotecii virtuale dedicate Cantemireştilor

Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

2008

10.

Elaborarea bibliografiei Cantemireştilor

Institutul de Filologic al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

2008

11.

Elaborarea unor lucrări ştiinţifice fundamentale despre moştenirea ştiinţifică şi culturală a lui Dimitrie Cantemir

Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educaţiei şi Tineretului

2008

12.

Editarea primelor volume din operele complete ale lui Dimitrie Cantemir

Academia de Ştiinţe a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Rusiei, Ministerul Educaţiei şi Tineretului

2008

13.

Editarea primelor volume din operele complete ale lui Antioh Cantemir

Academia de Ştiinţe a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Rusiei, Ministerul Educaţiei şi Tineretului

2008

14.

Realizarea unui şir de programe la radio şi televiziune despre Dimitrie Cantemir şi Antioh Cantemir

Instituţia publică naţională a audiovizualului, Compania "Teleradio-Moldova"

2008

15.

Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată dinastiei Cantemireştilor

Academia de Ştiinţe a Moldovei

2008

16.

Organizarea meselor rotunde şi conferinţelor ştiinţifice naţionale

Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Culturii şi Turismului

2008

17.

Realizarea unor acţiuni cultural-istorice de către misiunile diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate dedicate dinastiei Cantemireştilor

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

2008

 

 
  ubot  

 

© Academia de Ştiinţe a Moldovei,
© 2008-2011 Elaborat de IDSI