Dimitrie Cantemir utop Antioh Cantemir
gerb
2008 - Anul Cantemir | Academia de stiinte a Moldovei
 
u2top
u2bot
Academia de Ştiinţe a Moldovei
IDSI
FP7
Expert

 

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr.21 din 18 ianuarie 2008

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Comitetului privind organizarea şi desfăşurarea manifestărilor dedicate
sărbătoririi în anul 2008 a dinastiei Cantemireştilor
 

DUCA Gheorghe

preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, preşedinte al Comitetului

COZMA Artur

ministru al culturii şi turismului, vicepreşedinte al Comitetului

MOLDOVAN-BATRÎNAC Viorelia

consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în problemele culturii, învăţămîntului şi ştiinţei

STRATAN Andrei

viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe şi integrării europene

POP Mihail

ministru al finanţelor

ŢVIRCUN Victor

ministru al educaţiei şi tineretului

TODERCAN Valentin

preşedinte al instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania “Teleradio-Moldova”

 
  ubot  

 

© Academia de Ştiinţe a Moldovei,
© 2008-2011 Elaborat de IDSI