Dimitrie Cantemir utop Antioh Cantemir
gerb
2008 - Anul Cantemir | Academia de stiinte a Moldovei
 
u2top
u2bot
Academia de Ştiinţe a Moldovei
IDSI
FP7
Expert

 

 

H O T Ă R Î R E

cu privire la sărbătorirea în anul 2008 a dinastiei Cantemireştilor

nr. 21  din  18.01.2008

Monitorul Oficial nr.16-17/85 din 25.01.2008

* * *

    În legătură cu jubileul de 335 ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir şi 300 ani de la naşterea lui Antioh Cantemir, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Programul naţional de sărbătorire în anul 2008 a dinastiei Cantemireştilor, conform anexei nr.1.

    2. Se instituie Comitetul privind organizarea şi desfăşurarea manifestărilor dedicate sărbătoririi în anul 2008 a dinastiei Cantemireştilor şi se aprobă, conform anexei nr.2, componenţa lui nominală.

    3. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale vor elabora şi realiza programe proprii de sărbătorire în anul 2008 a dinastiei Cantemireştilor.

    4. Ministerul Finanţelor va identifica sursele de finanţare a cheltuielilor necesare realizării acţiunilor incluse în Programul nominalizat, prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Turismului pe anul 2008.

 
PRIM-MINISTRU
Vasile TARLEV


Contrasemnează:

 

Ministrul culturii şi turismului

Artur Cozma

Ministrul finanţelor
Mihail Pop


Chişinău, 18 ianuarie 2008.

 
Nr.21.
 
 

 

 
  ubot  

 

© Academia de Ştiinţe a Moldovei,
© 2008-2011 Elaborat de IDSI