Dimitrie Cantemir utop Antioh Cantemir
gerb
2008 - Anul Cantemir | Academia de stiinte a Moldovei
 
u2top
u2bot
Academia de Ştiinţe a Moldovei
IDSI
FP7
Expert

 

 Divanul sau Gâlceava Înţeleptului cu Lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul (tipărită la Iaşi, 1698; în limba română şi greacă) este prima lucrare filozofică românească. S-a bucurat de o largă circulaţie, faptul este atestat de existenţa a cîtorva copii manuscrise atît în limba română, căt şi în greacă, arabă. Manuscrisul autograf, din păcate, n-a fost găsit, iar printre actualii deţinători ai manuscriselor-copii se numără: Biblioteca Academiei Române, Bucureşti, Monê Dionysiou [Mănăstirea Dionysiu] (Grecia, Athos [Muntele]), British Library (Marea Britanie, Londra). Una dintre cele mai cunoscute ediţii vechi este cea din 1878, scrisă în grafie latină, face parte din volumul al V-lea: Operele Principelui Demetriŭ Cantemirŭ.

Alte ediţii: 1969, îngrijire Virgil Cândea, EPL; 1974, volumul I: „Opere complete”, traducere Maria Marinescu - Himu, îngrijire Virgil Cândea - Bucureşti: Editura Minerva; 1990, text stabilit, traducerea versiunii greceşti, comentarii şi glosar de Virgil Cândea. Postfaţă şi bibliografie de Alexandru Duţu- Bucureşti: Editura Minerva; 2003, îngrijire şi introducere Virgil Cândea, Stela Toma şi Nicolae Stoicescu Opere, volumul I: Divanul. Istoria ieroglifică. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor – Bucureşti.

        
 "Divanul", Iaşi, 1698

 
  ubot  

 

© Academia de Ştiinţe a Moldovei,
© 2008-2011 Elaborat de IDSI