Dimitrie Cantemir utop Antioh Cantemir
gerb
2008 - Anul Cantemir | Academia de stiinte a Moldovei
 
u2top
u2bot
Academia de Ştiinţe a Moldovei
IDSI
FP7
Expert

 

Monarchiarum physica examinatio (1714, în limba latină) [Examinarea naturii monarhiilor]. În prezent manuscrisul autograf se află în incinta Bibliotecii Academiei de Ştiinţe, Secţia Manuscrise, oraşul Sanct-Petersburg. Traducerea în limba română a fost realizată de către Şulea Firu şi s-a publicat în revista „Studii”, V, nr. 1/1951. Versiunea latină apare în „Studii şi cercetări de bibliologie”, Editura Academiei RSR, V/1951. Ambele apar neînsoţite de aparat critic.


 "Examinarea fizică a monarhiilor", foaie de titlu a paginii de manuscris

 
  ubot  

 

© Academia de Ştiinţe a Moldovei,
© 2008-2011 Elaborat de IDSI