Dimitrie Cantemir utop Antioh Cantemir
gerb
2008 - Anul Cantemir | Academia de stiinte a Moldovei
 
u2top
u2bot
Academia de Ştiinţe a Moldovei
IDSI
FP7
Expert

 

Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae [Descrierea statului Moldovei vechi şi de astăzi] (1714-1717, în limba latină). Manuscrisul autograf se află în arhiva Institutului de Orientalistică din Sanct Petersburg. S-a publicat întîia dată la Frankfurt traducerea în limba germană J. Redslob, Beschreibung der Moldau, publicată de Büsching în Magazin für die neue Historie und Geographie (1769) şi doi ani mai tîrziu (1771) la Leipzig. Traducerea în limba română a apărut întîia dată cu titlul Scrisoarea Moldovei, la Mănăstirea Neamţ, apoi, în ordinea anilor apariţiei: Descrierea Moldovei, prefaţă C. Negruzzi, Iaşi, 1851, ediţia Scrisoarea Moldovei / editorT. Boldur - Lăţescu. – Iaşi: Imprimeria Adolf Bermann, 1868. Prima ediţie ştiinţifică se consideră cea a Societăţii Academice, volumul I: Opere, 1872, apîrută în versiune latină, iar la 1875 în volumul al II-lea şi în limba română.

          
"Descrierii Moldovei":
1. Ediţia în limba româna, Iaşi, 1825
2. Ediţia în limba germană, Frankfurt şi Leipzig, 1771
3. Ediţia în limba rusă, Moscova, 1789

Alte ediţii:
Descrierea Moldovei. – Bucureşti: Editura librăriei Leon Alcalay, 1909. – IV, 110 p.

Descrierea Moldovei / cu o notiţă introductivă, note explicative, portrete şi hărţi de Miron Nicolescu. – Bucureşti: Editura librăriei Socec & Co, 1909. – 272 p.

Descrierea Moldovei / tradusă de G. Paşcu. – Bucureşti, 1923.
Descrierea Moldovei / tradusă de Gh. Adamescu– Bucureşti, 1941, 170 p.

Descrierea Moldovei / tradusă de Petre Pandrea; prefaţă de C. I. Gulian. – Bucureşti: E.S.P.L.A., 1956. – 295p.

Descrierea Moldovei / studiu introductiv, antologie şi note finale de Constantin Măciucă. – Bucureşti: Editura Tineretului, 1961. – 328 p.

Descrierea Moldovei / studiu introductiv de Constantin Măciucă. – Bucureşti: Editura Tineretului, 1965. – 328p.

Descrierea Moldovei / tradusă după originalul latin de Gh. Guţu; introducere de Maria Holban; comentariu istoric de N. Stoicescu; studiu cartografic de Vintilă Mihăilescu; indice de Ioana Constantinescu; notă asupra ediţiei de D. M. Pippidi. – Bucureşti: Editura Academiei R.S.R., 1973. – 404p.

Descrierea Moldovei / postfaţă şi biografie de Magdalena Popescu. – Bucureşti: Minerva, 1973. – 344p.   

Descrierea Moldovei. – Bucureşti: Editura Minerva, 1976. – 288 p.

Descrierea Moldovei / ediţie îngrijită şi prefaţată de Constantin Măciucă. – Bucureşti: Editura Ion Creangă, 1978. – 264 p.

Descrierea Moldovei / postfaţă şi bibliografie de Magdalena Popescu. – Bucureşti: Editura Minerva, 1986. – 208 p.           

Descrierea Moldovei. – Chişinău: Hyperion, 1992. – 158 p.

Descrierea Moldovei. – Chişinău: Litera, 1997. – 256 p.       

Descrierea Moldovei. – Ed. a 2-a. – Bucureşti: Editura Tipografiile Române Unite, 200 p.

Descrierea Moldovei. – Bucureşti: Editura Librăriei Universala Alcalay & Co., 146 p. 

 
  ubot  

 

© Academia de Ştiinţe a Moldovei,
© 2008-2011 Elaborat de IDSI