Dimitrie Cantemir utop Antioh Cantemir
gerb
2008 - Anul Cantemir | Academia de stiinte a Moldovei
 
u2top
u2bot
Academia de Ştiinţe a Moldovei
IDSI
FP7
Expert

 

Historia incrementorum atque decrementorum Aulae Othomanicae (1716, în limba latină) [Istoria creşterii şi descreşterii Curţii Otomane]. Textul original a fost descoperit şi facsimilat de Virgil Cândea (cel mai îngrijit editor al operei lui D. Cantemir) în SUA (1980), Harvard University Houghton Library. Copia manuscrisă se află la Biblioteca Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse¸Sanct Petersburg şi a fost copiată de Gr. Tocilescu. Prima ediţie, în limba engleză, a apărut la Londra, 1734, graţie straduinţelor lui Antioh Dimitrievici Cantemir (fiul lui Dimitrie Cantemir), History of The Growth and Decay of The Otoman Empire / I-II / tr. Nicholas Tindal. - Londra, 1734- 1735. A urmat ediţia în limba franceză, Histoire de L’Empire Othoman, ou se voyent les causes de son agrandissement et de sa décadence. – Paris, 1743. Apoi ediţia în limba germană, Geschichte des Osmanischen Reichs. – Hamburg, 1745. Versiunea română a fost realizată, după copia lui Gr. Tocilescu, în 1876, volumele III-IV: Opere, Societatea Academică.

    
 "Istoria creşterii şi descreşterii Imperiului Otoman":
1. Ediţie engleză, Londra, 1734
2. Ediţie franceză, Paris, 1743
3. Ediţie germană, Hamburg, 1745

Alte ediţii:

Istoria Imperiului Otoman. Partea a doua a istoriei osmanecare cuprinde scăderea Imperiului Osman de la domnia lui Mahomedu IV pînă la domnia lui Achmedu II, adeca de laanulu 1684 pînă la anulu 1712. Fapte istorice petrecute pe către se aflase însuţi auctorele viaţia. – Bucuresci: Tipografia Curţii F. Göbl, 1872 . – p. 411.

Istoria Imperiului Otomanu. Crescerea şi scăderea lui cu note foarte instructive / Iosif Hodoşiu. – Bucureşti: Ediţiunea Societăţii Academice Române, 1875 . – 2 vol.

Istoria Imperiului Otomanu. Crescerea şi scăderea lui cu note foarte instructive / Iosif Hodoşiu. – Bucureşti: Ediţiunea Societăţii Academice Române, 1876.

Historia of south an oriental civilisation / ed. de Paul Cernovodeanu şi Alexandru Duţu; cuvânt înainte de prof. Halil Inalcik. – Bucureşti, 1973. – 360 p.    

Demetrii Cantemiri / Incrementorum et decrementorum Aulae Othomanicae tres libres / prefaţă de Virgil Cândea – Bucureşti: Editura Roza Vânturilor, 1999.

Incrementorum et decrementorum Aulae Othomanicae sive Aliothmanicae Historiae a prima gentis origine ad nostra usque tempera dedectae libri tres / prefaţă de Virgil Cândea; ed. critică de Dan Sluşanschi. – Oradea: Timişoara: Amarcord: Imprimeria de Vest, 2001.

 
  ubot  

 

© Academia de Ştiinţe a Moldovei,
© 2008-2011 Elaborat de IDSI