Dimitrie Cantemir utop Antioh Cantemir
gerb
2008 - Anul Cantemir | Academia de stiinte a Moldovei
 
u2top
u2bot
Academia de Ştiinţe a Moldovei
IDSI
FP7
Expert

 

Hronicul vechimei a romano-moldovlahilor, întâi pre limba latinească izvodit, iară acmu pre limba românească scos cu truda şi osteninţa lui Dimitrie Cantemir, voievodul şi de moşie domn a Moldovei şi svintei rosieşti împărăţii cneaz(1717-1718, originalul în limba latină, a fost tradus de însuşi autorul în limba română) – prima noastră istorie modernă, scrisă după metodă, de la prolegomenă şi pînă la sfîrşit. Manuscrisul original a fost găsit de Gr. Tocilescu în biblioteca Arhivelor principale din oraşul Moscova şi copiat (1878). După această copie a fost realizată ediţia din 1901, volumul VIII: Opere, editura Societăţii Academice. Muzeul Literaturii Române deţine o copie fotografică a manuscrisului original. Există şi o copie-manuscris a Hronicului, aceasta a aparţinut lui Constantin Cantemir (fiul mai mare al lui Dimitrie Cantemir), după moartea acestuia a fost vîndută la licitaţie, împreună cu alte bunuri şi achiziţionată de un negustor vienez. Acesta la rîndul său revinde copia-manuscris lui Ioan Inocenţiu Klain care în cele din urmă o donează Bibliotecii Seminarului din Blaj. După această versiune s-a editat la Iaşi ediţia din 1835-1836, I-II, ingrijită de Gh. Săulescu.


  "Hronicul a vechimei romano-moldo-vlahilor", manuscris, foaie de titlu "Hronicul romano-moldo-vlahilor", Iaşi, 1835

Alte ediţii:

Hronicul vechimei a româno – moldo - vlahilor / prefaţă de Grigore Tocilescu. – Bucureşti: Editura Carol Göbl, 1901, 844 p.

Hronicul vechimei a româno – moldo - vlahilor / text ales, tabel cronologic, bibliografie şi note de Stela Toma. – Bucureşti: Editura Albatros, 1981, 216 p.

 

 
  ubot  

 

© Academia de Ştiinţe a Moldovei,
© 2008-2011 Elaborat de IDSI