Dimitrie Cantemir utop Antioh Cantemir
gerb
2008 - Anul Cantemir | Academia de stiinte a Moldovei
 
u2top
u2bot
Academia de Ştiinţe a Moldovei
IDSI
FP7
Expert

 

Loca obscura in Catechisi quae ab Anonymo Authore slaveno idiomata edita est et ‘Первое учение отракомъ’ intitulata est, delucidata authore Principe Demetrio Cantemirio [Locuri obscure în Catehismul tipărit în slavoneşte de un autor anonim sub titlul ‘Prima învăţătură pentru prunci’, iar acum clarificat de Principele Dimitrie Cantemir] (1720, în limba latină). Originalul se află în incinta Bibliotecii de Stat a Federaţiei Ruse, oraşul Moscova de unde a şi fost copiată de Gh. Tocilescu. Traducerea manuscris în limba rusă, realizată, probabil, de secretarul particular al lui D. Cantemir – Ivan Ilincki a circulat încă din 1720. Traducerea în limba română a fost realizată în 1973 de către Teodor Bodoge şi a apărut în Biserica ortodoxă română, nr. 9-10/1973.


 Filă din manuscrisul autograf în limba latină "Loca obscura", 1720

 
  ubot  

 

© Academia de Ştiinţe a Moldovei,
© 2008-2011 Elaborat de IDSI