Dimitrie Cantemir utop Antioh Cantemir
gerb
2008 - Anul Cantemir | Academia de stiinte a Moldovei
 
u2top
u2bot
Academia de Ştiinţe a Moldovei
IDSI
FP7
Expert

 

Книга систима или состояние мухаммеданской религии [Cartea sistemului sau întocmirea religiei muhamedane] (1722, tipărită în versiunea rusă, la Sanct Petersburg, originalul latin, dacă a existat, n-a fost găsit). Prima traducere în limba română este Sistemul sau întocmirea religiei Muhammedane / traducere, studiu introductiv şi comentarii de Virgil Cândea. – Bucureşti: Editura Minerva, 1977, 689 p.


  "Sistema religiei mahomedane",
Sankt-Petersburg, 1722

 
  ubot  

 

© Academia de Ştiinţe a Moldovei,
© 2008-2011 Elaborat de IDSI