Dimitrie Cantemir utop Antioh Cantemir
gerb
2008 - Anul Cantemir | Academia de stiinte a Moldovei
 
u2top
u2bot
Academia de Ştiinţe a Moldovei
IDSI
FP7
Expert

 

Compendiolum universae logices institutionis [Compendiu al sistemului logicii universale](1700-1704, în limba latină). Manuscrisul autograf  a fost descoperit de Gr. Tocilescu, în prezent se află în incinta Bibliotecii de Stat a Federaţiei Ruse, Secţia Manuscrise, oraşul Moscova. Versiunea latină a fost editată în volumul VI: Operele Principelui Demetriŭ Cantemirŭ, 1883, Bucureşti (volumul include şi două desene alegorice, făcute de mîna lui D. Cantemir). Varianta în limba  română apare în 1995, Bucureşti: Editura Ştiinţifică, Mic compendiu asupra întregii învăţături a logicii,  traducere Dan Sluşanschi, îngrijire şi introducere Alexandru Surdu.


  “Micul compendiu de logică” (1700)
foaie de titlu, manuscris

 
  ubot  

 

© Academia de Ştiinţe a Moldovei,
© 2008-2011 Elaborat de IDSI