Dimitrie Cantemir utop Antioh Cantemir
gerb
2008 - Anul Cantemir | Academia de stiinte a Moldovei
 
u2top
u2bot
Academia de Ştiinţe a Moldovei
IDSI
FP7
Expert

 

Istoria ieroglifică în douăsprezece părţi împărţită, aşijderea cu 760 de sentenţii frumos împodobită, iară la sfîrşit cu a numerelor străine tîlcuitoare scară (1705, scrisă la Constantinopol, în limba română). Manuscrisul autograf a fost donat Bibliotecii Arhivelor principale (actualmente Arhivele de Stat pentru Acte Vechi) în 1783 de către consilierul aulic Nicolae Bantîş-Kamenski (nepot pe linia mamei a Cantemireştilor). În 1878, Gr. Tocilescu realizează (la îndemnul Academiei Române) o copie a textului care s-a publicat în ediţia de Opere a Societăţii Academice, volumul VI, 1883. Ulterior apare ediţia facsimil Opere, îngrijire, studiu introductiv de P.P. Panaitescu şi I. Verdeş. – Bucureşti: Editura pentru Literatură, 1965.


 "Istoria ieroglifică", manuscrisul original, foaia de titlu

Alte ediţii:

Lupta dintre Inorog şi Corb: [roman alegoric] / prefaţă şi note de Em. C. Grigoraş. – Bucureşti: Tipografia “România Nouă, 1927 . – 351 p.   

Melanholia neasemuitului Inorog: povestiri exemplare din “Istoria ieroglifică” / selecţia textelor, prefaţă, note şi glosar de Doina Curticăpeanu. – Cluj-Napoca: Dacia, 1973 . – 216 p.    

Istoria ieroglifică / postfaţă de Ion Verdeş; ediţie ilustrată de Simona Runcan. – Bucureşti: Minerva, 1973;

Istoria ieroglifică, Ediţia a doua, îngrijită de I. Varticean. – Chişinău: Editura Cartea Moldovenească, 1973;

Istoria ieroglifică / antologie, tabel cronologic, prefaţă şi note de Ion Verdeş. – Bucureşti: Editura Albatros, 1977;

Istoria ieroglifică / ediţie îngrijită, note şi glosar de Ion Verdeş şi P.P. Panaitescu; prefaţă şi tabel cronologic de Alexandru Duţu. – Bucureşti: Editura Minerva, 1978;

Istoria ieroglifică / ediţie îngrijită, note şi glosar de Ion Verdeş şi P.P. Panaitescu; prefaţă şi tabel cronologic de Alexandru Duţu. –Ed. a 2-a. – Bucureşti: Editura Minerva, 1983. – 2 volume;

Istoria ieroglifică / postfaţă de Elvira Sorohan. – Iaşi: Editura Junimea, 1988;

Opere / Divanul. Istoria ieroglifică. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor. Vol I. Ediţie îngrijită şi introducere Virgil Cândea, Stela Toma şi Nicolae Stoicescu – Bucureşti, 2003.

 
  ubot  

 

© Academia de Ştiinţe a Moldovei,
© 2008-2011 Elaborat de IDSI