Dimitrie Cantemir utop Antioh Cantemir
gerb
2008 - Anul Cantemir | Academia de stiinte a Moldovei
 
u2top
u2bot
Academia de Ştiinţe a Moldovei
IDSI
FP7
Expert

 

Panegric către Petru cel Mare(1714, în limba latină, greacă şi traducerea rusă). Versiunea grecească copiată de Gr. Tocilescu, Πέτρω τε πρωτω΄Υπεργαληνοτάτω καί Ίσκυρωτάτω Ευσεβει Νικτήκαί Ευσπλακ νικω τάτω Αύτοκράτορ Δεδπότη καί Άντιληπτορι αυτού Πανηγυρικον..., a fost publicată de către E. Lozovan în 1981, RIDS nr. 92, titlul versiunii în limba latină este următorul: „Petro Primo Hyperserenissimo et potentissimo Pio, Victori et Clementissimo Imperatori Domino et Protectori Suo Panegyricum holocaustum humillime litat et offert, Inclitae et Theophruritae Phalangis Sanctae Metamorphoseos miles necnon Sacri Rossiaci Imperii Princeps et Moldav(i)ae Hospodarowicz, servus deditus, Serbanus Cantemyr, in Burgos S. Petri anno Partu Virg(inis) 1714 Mart(ii) in eunte septimo aetatis suae hellenica dialecto peroratum” [Panegric lui Petru I, superserenisimul, virtuosul, învingătorul şi preaîndurătorul împărat, stăpînul şi apărătorul său, jertfă, în chip prea umil îi face şi îi oferă oşteanul renumitei şi închinatei armate a sfintei prefaceri şi de asemenea Principe al Sacrului Imperiu Rus şi Prinţul Moldovei, sclav devotat Şerban Cantemir, în Sanct Petersburg, în anul părţii Fecioarei 1714 martie, în această vîrstă a sa de şapte ani, rostit în limba grecească]. În prezent manuscrisul autograf (versiunea latină, greacă şi traducerea rusă, iar de la pagina 12 şi textul latin al lucrării „Monarchiarum physica examinatio”) se află în incinta Bibliotecii Academiei de Ştiinţe, Secţia Manuscrise, oraşul Sanct-Petersburg.

 
  ubot  

 

© Academia de Ştiinţe a Moldovei,
© 2008-2011 Elaborat de IDSI