Dimitrie Cantemir utop Antioh Cantemir
gerb
2008 - Anul Cantemir | Academia de stiinte a Moldovei
 
u2top
u2bot
Academia de Ştiinţe a Moldovei
IDSI
FP7
Expert

 

Дивные революции праведнаго Божия отмщения на фамилию Кантакузиных славных в Валахие и Бранковану [Minunatele revoluţii ale dreptei răzbunări a lui Dumnezeu împotriva Cantacuzinilor vestiţi în Ţara Românească şi a lui Brîncoveanu, cunoscută mai mult sub titlul Evenimentele Cantacuzinilor şi Brîncovenilor] (1718 - 1720, originalul, dacă a aparţinut lui Dimitrie Cantemir, a fost probabil în limba română sau latină). Textul a fost copiat de Gr. Tocilescu din ЖурналѢ или Подённая записка, Блаженныя и Вечнодостойныя памяти государя имератора Петра Великого, Sanct Petersburg, 1772. Traducător, din limba originalului în limba rusă, probabil, a fost secretarul particular al lui D. Cantemir – Ivan Ilincki (Ilincki cunoştea latina, nu şi româna). În limba română textul apare în 1878, volumul V: Opere, Societatea Academică.

Alte ediţii:

Scurtă povestire despre stârpirea familiilor Brâncovenilor şi Cantacuzinilor / ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi comentarii de Paul Cernovodeanu; traducere şi indici de Emil Lazea. – Bucureşti: Editura Minerva, 1995 . – 119 p.: facs.

 
  ubot  

 

© Academia de Ştiinţe a Moldovei,
© 2008-2011 Elaborat de IDSI