Dimitrie Cantemir utop Antioh Cantemir
gerb
2008 - Anul Cantemir | Academia de stiinte a Moldovei
 
u2top
u2bot
Academia de Ştiinţe a Moldovei
IDSI
FP7
Expert

 

Titlul: Dinastia Cantemireştilor. Secolele XVII-XVIII

Autorul: Colectiv Coordonator şi redactor ştiinţific, acad. Andrei Eşanu 

Caracteristici tehnice: 604 p., monocromie, 165 x 240 mm,

ISBN 978-9975-67-72-7
ISBN 978-9975-67-610-6 (vol. 5)

Anul editării: 2008  

Adnotare: Volumul este conceput ca un studiu monografic în care este prezentată de la obârşie şi până la ultimii descendenţi una dintre cele mai interesante şi mai reprezentative dinastii de cărturari şi oameni politici din perioada de tranziţie de la epoca medievală la cea modernă. Această dinastie s-a impus printr-un şir de personalităţi remarcabile în secolele XVII-XVIII pe tărâm politic, militar, diplomatic şi cultural-ştiinţific, printre care trei domni ai Ţării Moldovei, Constantin Cantemir şi fiii săi Antioh şi Dimitrie. Reprezentanţilor acestei dinastii li s-a rezervat în volum eseuri aparte pe măsura nivelului de cercetare şi valorificare a moştenirii lor culturale, ştiinţifice, politice, dar şi a aportului şi jertfei fiecăruia pe altarul patriei lor de origine şi al celei adoptive. Lucrarea poartă un caracter de cercetare-sinteză, la elaborarea căreia şi-au dat concursul un grup de cercetători istorici din Republica Moldova şi România.
 

Cuprins puteti descarca AICI

 

 
  ubot  

 

© Academia de Ştiinţe a Moldovei,
© 2008-2011 Elaborat de IDSI