Dimitrie Cantemir utop Antioh Cantemir
gerb
2008 - Anul Cantemir | Academia de stiinte a Moldovei
 
u2top
 
Dinastia Cantemir
Biografie
Arbore genealogic
Imagini
Bibliografie
Manifestări
Legislaţie
Bibliotecă
Creaţii muzicale
 
u2bot
Academia de Ştiinţe a Moldovei
IDSI
FP7
Expert

 


La 28.11.2008 a avut Conferinţa ştiinţifică internaţională „Cantemireştii – o celebră Dinastie din sec. XVII-XVIII” cu participarea a circa 200 cercetători autohtoni şi de peste hotare, inclusiv Rusia (3), Turcia (3), România (2), Ucraina (1), Germania (1), Grecia (1) şi Polonia (1).

9.00-9.30

Deschiderea oficială:
(Vineri, 28 noiembrie, Sala Azurie, Bulevardul Ştefan cel Mare, 1)
Academician Gheorghe DUCA, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Cuvânt de salut:
Moderator: Mariana ŞLAPAC, dr. hab. în arte, vicepreşedinte al A.Ş.M.
Academician Ion DRUŢĂ Academician Dan BERENDEI, Prim-vicepreşedinte al Academiei Române

9.30 - 9.45

Lansarea volumului:
Dinastia Cantemireştilor (sec. XVII-XVIII), Chişinău, Ed. Ştiinţa, 2008 ( Colecţia „Academica”, vol.V.)
Acad. Andrei EŞANU, Coordonator şi redactor ştiinţific al volumului

9.45 - 10.30

Comunicările în plen:
Moderatori: acad. Dan BERENDEI, prim-vicepreşedinte al Academiei Române
Mariana ŞLAPAC, dr. hab. în arte, vicepreşedinte al A.Ş.M.

1.       Victor ŢVIRCUN, dr. în istorie, conferenţiar, Universitatea Pedagogică “Ion Ceangă”, Moştenirea Cantemireştilor: istoria şi contemporanietatea

2.      Constantin REZACHEVICI, dr. în istorie, prof. univ., Institutul „Nicolae Iorga”, Bucureşti, Academia Română, Constantin Cantemir (1627-1693) – întemeietorul dinastiei Cantemireştilor

3.      Klaus BOCHMANN, prof. univ., Institutul Moldovei, Leipzig, Germania, Dimitrie Cantemir - principe, savant, reprezentant al istoriei culturii europene

4.      Andrei EŞANU, academician, I.I.S.D. al A.Ş.M. Dimitrie Cantemir şi Sud-Estul Europei după campania de la Prut

11.00 – 12.00

Comunicările în plen (continuare):
Moderatori: Constantin REZACHEVICI, dr. în istorie, prof. univ., Institutul „Nicolae Iorga”, Bucureşti,
Gheorghe BOBÂNĂ, dr.hab. în filos., I.F.S.Ş.P. al A.Ş.M.

1.       Ilona CZAMANSKA, dr. hab. în istorie, prof. univ., Universitatea „Adam Mickiewicz”, Poznan, Polonia, Dimitrie Cantemir- martor ocular al epocii

2.      Gheorghe BOBÂNĂ, dr.hab. în filos., I.F.S.Ş.P. al A.Ş.M., Filosofia istoriei în opera lui Dimitrie Cantemir

3.      Vladislav GROSUL, dr. în istorie, prof. univ., Institutul de Istoria Rusiei, Academia de Ştiinţe din Rusia, Дипломати-ческая деятельность Антиоха Кантемира

12.00 – 12.30
Discuţii pe marginea comunicărilor prezentate
 
12.30 – 14.00
Masa de prânz
 
14.00 – 16.00
Şedinţe pe secţiuni. Prezentarea referatelor

Secţia: ISTORIA
Moderatori: Florin MARINESCU, dr. în ist., prof. univ., Athena, Grecia,
Lilia ZABOLOTNAIA, dr. în istorie, I.I.S.D. al A.Ş.M.

1.       Florin MARINESCU, dr. în ist., prof. univ., Athena, Grecia, Mănăstirea Mira din Moldova, ctitorie a Cantemi-reştilor. După materialele inedite

2.      Larisa SVETLICINAIA, I.I.S.D. al A.Ş.M. Actele epocii cantemiriene în arhivele Ucrainei şi Rusiei

3.      С. В. ПАЛАМАРЧУК, к.и. н., доцент кафедры Права Придунайского филиала Межрегиональной Академии управления персоналом(Украина, г. Измаил) Хантемир и Буджакская орда

4.      Vladimir POTLOG, dr. în istorie, prof. univ., USM, Dimitrie Cantemir-istoricul

5.      Demir DRAGNEV, mem. cor., I.I.S.D. al A.Ş.M., Proble-mele economice în operele lui D. Cantemir

6.      Valentin CONSTANTINOV, dr. în istorie, I.I.S.D. al A.Ş.M., Ideologia puterii în opera lui D. Cantemir

7.      Lilia ZABOLOTNAIA, dr. în istorie, I.I.S.D. al A.Ş.M., Viaţa privată şi cotidiană în operele lui D. Cantemir

8.      Alina FELEA, dr. în istorie, I.I.S.D. al A.Ş.M., Imaginar şi mentalităţi în operele lui D. Cantemir

9.      Ioan CAPROŞU, dr. în istorie, prof. univ., Institutul „A.D. Xenopol”, Iaşi, Academia Română (Tema rezervată)

10.   Victor ŢVIRCUN, dr. în istorie, D.Cantemir şi societatea rusă din timpul lui Petru I

11.    Dumitru C. GRAMA, dr. în ist., prof. univ., I.I.S.D. al A.Ş.M., Dezideratele lui D.Cantemir vis-a-vis de evoluţia statului juridic al Moldovei după 1711

12.   Lilia POGOLŞA, Doctrina politică a lui Dimitrie Cantemir reflectată în tratatul de la Luţc din 1711

13.   Anatol LEŞCU, dr. în ist, Institutul Militar a Forţelor Armate Republicii Moldova, Cantemireştii în istoria militară a Moldovei

14.   Yusuf HALAÇOĞLU, dr. în ist., prof. univ.,Preşedintele Asociaţiei Istoricilor din Turcia, Kantemiroğlu (Dimitri Cantemir)’nun ismanli tarihine katkisi (Özet)

15.   Jlber ORTAYLI, dr. în ist., prof. univ., Directorul Muzeului „Top Kapu” Tema rezervată

Secţia: LITERATURA ŞI ARTE
Moderatori: Silviu TABAC, dr. în ist., conf., I.P.C. al A.Ş.M.,
Сергей МАЛЫШКИН, к.и.н., РАН Москва

1.       Сергей МАЛЫШКИН, к.и.н., РАН Москва, Памятные места Кантемиров в Москве и подмосковье

2.      Ion HADÂRCĂ, scriitor, Limbajul poietic al operei Cantemirienii

3.      Irina CONDREA, dr.hab., prof.univ., decanul Facultăţii de Litere, USM, Repere semiotice în abordarea numelor proprii din „Istoria ieroglifică”

4.      Silviu TABAC, dr. în ist., conf., I.P.C. al A.Ş.M., Contribu-ţii la cunoaşterea stemelor familiei Cantemir

5.       Victor GHILAŞ, dr. în muzicologie, I.P.C., Artele vizuale aî preocupările familiei Cantemir

6.      Victoria FEDORENCO, dr. în arte, I.P.C. al A.Ş.M., Membrii familiei Cantemir-personaje ale piesei Druţiene

15.15 – 15.45
Pauza de cafea
 
15.45 – 17.00

Şedinţe pe secţiuni. Prezentarea referatelor (Continuare).
Discuţii pe marginea referatelor prezentate.

17.00 – 17.30
Închiderea lucrărilor conferinţei

Sâmbătă, 29 noiembrie, orele 8.00 – 12.00

Excursie  

Galerie foto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

 
  ubot  

 

© Academia de Ştiinţe a Moldovei,
© 2008-2011 Elaborat de IDSI