Dimitrie Cantemir utop Antioh Cantemir
gerb
2008 - Anul Cantemir | Academia de stiinte a Moldovei
 
u2top
 
Dinastia Cantemir
Biografie
Arbore genealogic
Imagini
Bibliografie
Manifestări
Legislaţie
Bibliotecă
Creaţii muzicale
 
u2bot
Academia de Ştiinţe a Moldovei
IDSI
FP7
Expert

 

PLAN TEMATIC pentru reflectarea la TV “Moldova-1” a Anului Cantemir

• Realizarea reportajelor de la toate evenimentele din cursul anului 2008, axate pe această tematică.
• În emisiunile “Perpetuum mobile” şi “Bună dimineaţa” cicluri de materiale despre Dimitrie Cantemir şi Antioh Cantemir.
• Realizarea pe etape a proiectului “Cantemireştii”, iniţiat de Ministerul Educaţiei şi Tineretului.
• Universul ştiinţific al lui D.Cantemir.
• Studii ale cercetătorilor moldoveni şi de peste hotare despre opera ştiinţifică şi literară a lui Dimitrie Cantemir.
• Corespondenţa Cantemireştilor.
• Traducerea din alte limbi şi editarea în limba română a operelor lui Dimitrie şi Antioh Cantemir.
• Arborele genealogic al neamului Cantemir.
• Activitatea Centrului ştiinţific “Dimitrie Cantemir” de pe lîngă Institutul de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice al AŞM.
• Contribuţia lui Dimitrie Cantemir la dezvoltarea gîndirii filozofice din sec. XVIII.

R E F L E C T A R E A Anului Cantemir în emisiunile de la TV

“Moldova-1” (altele decît cele informative).
• 29.02.08 „Russkii mir”. Istoria dinastiei Cantemir.
• 9.02.08 „Perpetuum mobile”. Dimitrie Cantemir. „Descrierea Moldovei”.Comentariile lui Andrei Eşanu, academician, şeful secţiei Istoria universală a Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, cantemirolog. În cadrul emisiunii a fost pus accentul pe moştenirea ştiinţifică, documentară, epistolară lăsate de Cantemireşti, în special s-a discutat despre ediţia recentă în 2 volume a „Descrierii Moldovei”.
• „Dimitrie Cantemir”. Film artistic. ”Moldova-Film”, 1973
• 24.05.08 (reluare 27.05.08) „Magazinul copiilor”. Pe urmele marelui voievod. Popas la Muzeul Naţional de istorie.
• 04.06.08 (reluare 05.06.08) „Svitanok”. Emisiune axată pe evenimentele proiectului „Anul Cantemir”.
• 18.06.08 (reluare 19.06.08) „Svitanok”. Emisiune axată pe evenimentele Anului Cantemir.
• 15.08.08 emisiunea „Moldova-pagini de istorie. Dimitrie Cantemir – om politic, muzician, scriitor.

 

 
  ubot  

 

© Academia de Ştiinţe a Moldovei,
© 2008-2011 Elaborat de IDSI