Dimitrie Cantemir utop Antioh Cantemir
gerb
2008 - Anul Cantemir | Academia de stiinte a Moldovei
 
u2top
 
Dinastia Cantemir
Biografie
Arbore genealogic
Imagini
Bibliografie
Manifestări
Legislaţie
 
u2bot
Academia de Ştiinţe a Moldovei
IDSI
FP7
Expert

 

 

Andea, Susana, Constantin Cantemir şi Transilvania, înDin relaţiile Transilvaniei cu Moldova şi Ţara Românească în sec. al XVII-lea, Cluj-Napoca, 1997, p. 167-204.

Andronic, Alexandru, În legătură cu o lucrare inedită atribuită lui Dimitrie Cantemir, în Muzeul Naţional (Bucureşti), 1982, 6, p. 167-170.

Anghelescu, Mircea,  L'histoire ottomane de Cantemir et la chronique de Saad-Eddin, în Revista de istorie şi teorie literară, 23 (1974), p. 313-315.

Anghelescu, Mircea, Sur la traduction arabe du «Divan» de Cantemir, in Romano-Arabica, vol. II. Bucarest, Romanian Association for Oriental Studies, 1976, p. 65-68.

Anton, Manuela, "Divanul" lui Dimitrie Cantemir: Catehism sau dispută poetică, în Revista de istorie şi teorie literară, 45, 1-2 (1997), p.13-20.

Armbruster, Adolf, Dimitrie Cantemir şi lumea germană, în Viaţa românească, 26, 9 (1973), p. 122-127.

Bahner, Werner, Cantemir şi Academia din Berlin, în Secolul 20. Revistă de literatură universală, Bucureşti, 1973, 16, nr. 11-12, p. 93-97.

Bele, Mircea, Cantemir şi Leibnitz, оn Sargetia. Acta Musei Deviensis, Muzeul jud. Hunedoara. Deva, 1977, vol. XIII, p. 329-333.

Bîrsan, Cristina, Dimitrie Cantemir and the Islamic World, Istanbul, 2004.

Bîrsan, Cristina, Teologia islamică în scrierile cantemiriene, în Revista de istorie şi teorie literară, 45, 1-2 (1997), p. 21-30.

Boatcă, Silvestru, Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 1995.

Bobвnă, Gheorghe. Antioh Cantemir, poet, gвnditor şi om politic, Chişinău, 2006.

Bogdan, Emanuel, R., Originea şi înrudirile primilor Cantemireşti, în Arhiva Genealogică. Iaşi, 1997, 4, nr. 1-2, p. 201-205.

Borănescu-Lahovary, C., Relaţiile lui Dimitrie Cantemir cu Rusia, Bucureşti, 1946.

Borşci, A., Dimitrie Cantemir şi opera sa “Descrierea Moldovei”, оn volumul Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Chişinău, 1957.

Botez, Liliana, Dimitrie Cantemir, precursor al orientalisticii, în Revista de istorie şi teorie literară, 23, 1974, p. 51-58.

Brezianu, Andrei, Swift and the Cantemirs: an 18th century case in literary contigency, in Revue des études sud-est européennes, tom 23, 1985, nr. 3, p. 223-231.

Brucker, Johanna, Demetrius Cantemir, sein Leben, sein Werk und seine Bedeutung, Wien, 1949.

Bulgăre, Gheorghe, Cantemir şi lupta de la Stănileşti într-un manuscris francez acum publicat în româneşte, în Steaua, 24, 12 (1974), p. 5-7.

Calestru, Vasile, Dimitrie Cantemir şi campania de la Prut (1711), în Acta Moldavie Meridionalis. Anuarul Muzeului „Ştefan cel Mare”, Vaslui, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 205-214.

Callimachi, Scarlat, Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera în imagini, Bucureşti, 1963.

Cândea, Virgil, La diffusion de l’œuvre de Dimitrie Cantemir en Europe de Sud-Est et au Proche Orient,înRevue des études sud-est européennesBucureşti, 10, 1972, nr. 2, p. 345-361.

Cândea, Virgil,  Locul lui Dimitrie Cantemir în cultura românească, în 300 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 1974, p.61-75.

Cândea, Virgil, D. Cantemir. Istoria Imperiului Otoman, în „Manuscriptum”, 1985, nr. 2, p. 17-21.

Cândea, Virgil, Prefaţă la Dimitrie Cantemir, "Istoria Imperiului Otoman", în Manuscriptum 17, 1 (1986), p. 52-56.

Cândea, Virgil, Große Gedenktage der UNESCO. Dimitrie Cantemir 1673-1723. Zum 300. Geburtstag, Bucureşti 1973.

Cвndea, Virgil, La vie du Prince Dimitrie Cantemir йcrite par son fils Antioh. Texte intйgral d’aprиs le manuscript original de la Houghton Library, in Revue des études sud-est européennesBucureşti, tom. XXIII, 1985, nr. 3, p. 203-221.

Cândea, Virgil, Life story of a manuscript: Dimitrie Cantemir,s History of the Othman Empire,  înRevue des études sud-est européennesBucureşti, tom. XXIII, 1985, nr. 4, p. 297-312.

Cândea, Virgil,Quelques notes sur le pensée de Demetrie Cantemir, în Dacoromania, 2, 1974, p. 16-20.

Cârstea, Cornelia, Antioh Cantemir, Craiova, 1984.

Cernovodeanu, P., Démètre Cantmir vu par ses contemporains (le monde savant et les milieux diplomatique européens),în Revue des études sud-est européennes, XI, 1973, nr.4, p. 637-656.

Cernovodeanu, P., Les oeuvres de Démètre Cantémir présentées par ”Acta eruditiorum” de Leipzig (1714–1738), în Revue des études sud-est européennes, 1974, nr. 4, p. 537–550.

Cernovodeanu, Paul, Dimitrie Cantemir la Constantinopol (1700-1710). Activitatea politică şi culturală, în Omagiu Virgil Cîndea la 75 de ani, Coord. Paul H. Stahl, Bucureşti, 2002, p. 143-152.

Chirtoagă, Ion, Sudul Ţării Moldovei în opera lui Dimitrie Cantemir. Unele reflecţii istoriografice, în Revista de istorie a Moldovei, Chişinău, 2003, nr. 1-2, p.72-78.

Chiţimia, Ion, C., Dimitrie Cantemir, reprezentant al epocii sale în plan european, în Revista de istorie şi teorie literară, 22 (1973), 177-186.

Ciachir, N.,  Cu privire la activitatea politică desfăşurată de Dimitrie Cantemir în Rusia (1711- 1722), în Revista Arhivelor, Bucureşti, 1973, nr. 3, p. 453-463. 

Ciobanu, Veniamin, La situation internationale et l'orientation politique de la Moldavie а l'йpoque de Dйmиtre Cantemir, in Dacoromania, 1974, 2, p. 77-90.

Cioranesco, George,  L’activité de Démètre Cantemir pendant la campagne russe en Perse (1722), оn Cahiers du Monde russe et soviйtique, Paris, XXIX (2), avril-juin 1988, p. 258.

David, P., I., Dimitrie Cantemir şi urmaşii săi în Rusia, exemplu de demnitate şi patriotism, în Biserica Ortodoxă Română, 1974, 92, nr. 7-8, p. 928-955.

Dumitrescu, Petre, Europeanul Dimitrie Cantemir, оn Academica, 1999, 9, nr. 6, p. 6.

Duţu, Alexandru, Dimitrie Cantemir, an European Scientist, in Romanian Review, 27, 4 (1973), p. 4-11.

Dvoicenko-Markov, Demetrius, Demetrius Kantemir and Russia, in Balkan Studies, 12 (1971), p. 383-398.

Eşanu, Andrei,  Prin voinţa destinului (Activitatea lui Dimitrie Cantemir în Rusia), în Tribuna, Chişinău, 1990, nr.7, p. 35-38.

Eşanu, Andrei, Dimitrie Cantemir în contextul politic de la sfârşitul sec. al XVII-lea şi primele decenii ale sec. al XVIII-lea, în Dimitrie Cantemir (1673-1723). Materialele simpozionului ştiinţific consacrat aniversării a 325-a de la naştere. Chişinău, 1998. Chişinău, ed. Civitas, 1999 , p. 5-18.

anu, Andrei, Dimitrie Cantemir, în Domnitorii Ţării Moldovei. Studii, Chişinău, 2005, p. 220-227.

Eşanu, Andrei, Dimitrie Cantemir. “Descrierea Moldovei”. Manuscrise şi ediţii, Chişinău, 1987.

Eşanu, Andrei, Eşanu, Valentina,  Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir în cultura europeană.Studiu monografic şi anexă facsimilată a manuscrisului în limba latină Historicae Moldaviae. Partes Tres. [Descrierea Moldovei] de Dimitrie Cantemir din Biblioteca regională „A.M.Gorki” din Odessa, Chişinău, Ed. Pontos, 2004.

Eşanu, Andrei, Dimitrie Cantemir (1673-1723) domn al Ţării Moldovei (martie- aprilie 1693, noiembrie 1710- iulie 1711), în Limba Română, (Chişinău), nr. 4, 1998, p. 126-133.

Eşanu, Valentina, Eşanu, Andrei, Universul cărţii la Dimitrie Cantemir, în Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă, Chişinău, 2007, nr. 2-3 (7), p. 14-19.

Eşanu, Valentina, Eşanu, Andrei, Studiul introductiv, în Dimitrie Cantemir Princepele Moldovei. Descrierea stării de odinioară şi de astăzi a Moldovei,Bucureşti, 2007, p. 5-121.

Eşanu, Andrei, „Descrierea Moldovei” de Dimitrie Cantemir în cultura rusă, în Tyragetia, Chişinău, 2002, XI, p.137-142.

Eşanu, Andrei, Dimitrie Cantemir – savant, istoric şi om politic, în Dimitrie Cantemir - umanist, gânditor şi om de ştiinţă. Conferinţa internaţională (4-5 aprilie 2003). Vol. I, Cahul, 2003, p. 10-22.

Eşanu, Andrei, Dimitrie Cantemir în viziunea iluministului rus Nicolai Novicov, în Rolul ştiinţei şi învăţământului economic în realizarea reformelor economice din Republica Moldova. Conferinţă internaţională ASEM (25-26 septembrie 2003), Vol. II, Chişinău, 2003, 766-768.

Eşanu, Andrei, Manuscrisul latin din Odessa al „Descrierii Moldovei”, în 330 se ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir, personalitate marcantă a culturii europene. Comunicări prezentata la cea de-a XII-a Sesiune Ştiinţifică a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” 23-25 mai 2003, Bucureşti, 2004, p. 14-18.

Focşeneanu, I., Tratatul de la Luţk şi campania ţarului Petru I în Moldova (1711), în Studii privind relaţiile româno-ruse, Bucureşti, 1963, p. 19-55.

Gheorghiţa, I., O carte ce a aparţinut lui Dimitrie Cantemir, în Iaşul literar,1958. nr. 4. p. 110-112.

Gheorghiu, Mihnea, Orizontul cultural-politic al lui Dimitrie Cantemir, în 300 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 1974, p. 133-140.

Ghilaş, Victor,   Opera lui Dimitrie Cantemir – sursă de cercetare organologică, în Arta, Chişinău, 2004, p.57-60.

Ghilaş, Victor, Dimitrie Cantemir – instrumentist şi pedagog muzical, în Arta, Chişinău, 2003, p. 124-129.

Ghilaş, Victor, Dimitrie Cantemir în istoria culturii muzicale, Chişinău, 2004.  

Ghilaş, Victor, Dimitrie Cantemir şi muzica religioasă, în Arta, Chişinău, 2005, II, p. 63-67.

Giosu, Ştefan, Dimitrie Cantemir, în Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza». Lingvistică (Iaşi), 1973, 19, p. I-XVI.

Gorbatovschi, Maria, Documente cantemireşti în Arhiva Naţională a Republicii Moldova, în Pergament. Anuarul Arhivelor Republicii Moldova, V-VI, 2002-2003, p. 161-178.

Gorovei, Ştefan, S.,  Dimitrie Cantemir – o scriere pierdută, în Cronica, Iaşi, 1983, an. 18, nr. 44 (927), p. 7.

Gorovei, Ştefan S., Note cantemiriene, în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol”, Iaşi, XXI, 1984, p.492-494

Gorovei, Ştefan, S., A patra nevastă a lui Constantin Cantemir, оn Arhiva Genealogică. Iaşi, 1997, 4, nr. 1-2, p. 215-217.

Gorovei, Ştefan, S., Descroptio Moldaviae, оn Moldova, 1990, 1, nr. 1, p. 8-9.

Gorovei, Ştefan, S., Dimitrie Cantemir – o scriere pierdută, оn Cronica, 1983, 18, nr. 44, p. 7.

Grama, Dumitru, Reflectarea unor aspecte ale suveranităţii statale a Moldovei în tratatul dintre Dimitrie Cantemir şi Petru I din 1711, în Pergament. Anuarul Arhivelor Republicii Moldova, V-VI, 2002-2003, p. 134-149.

Grigoraş, N., Dimitrie Cantemir la tricentenarul naşterii lui (1673-1973), оn Cercetări istorice (Iaşi), 1973, 4, p. 7-25.

Guboglu, Mihail, Ţările Romвne оn “Istoria Otomană” a lui M. Nuri Paşa, în Românii în istoria universală, vol. II/1, Coord. I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian, Iaşi, 1987, p.699-719.

Guboglu, M., Dimitrie Cantemir şi istoria Imperiului otoman, în Studii şi articole de istorie. Bucureşti, 1957, 2, p. 179-208.

Guboglu, Mihail, Dimitrie Cantemir – orientalist, în Studia et acta orientalia. Bucureşti, 1961, 3, p. 129-160.

Haidarlâ, Dan, Din istoria relaţiilor româno-tătare. Dimitrie Cantemir şi Devlet Ghirai al II-lea,în Cugetul, Chişinău, 2006, 4, p. 73-76.

Hâjdău, A.,  Notiţă asupra duor opere ale lui Cantemir voievod, în Foiţă de istorie şi literatură,  Iaşi, III, 1860.

Harea, Vasile, Dimitrie Cantemir şi fiul său Antioh. Studii. Ed. de Sorina Bălănescu şi Mihail Harea, Iaşi,1999.

 

Harea, Vasile, Influenţa lui Dimitrie Cantemir asupra lui Antioh Cantemir (Influenţe tematice, de conţinut şi stilistice), în volumul Un veac de aur în Moldova (1643-1743), Chişinău, 1996, p. 152-172.

Harea, Vasile, Primele trei biografii ale lui D. Cantemir, în Harea Vasile, Dimitrie Cantemir şi fiul său Antioh. Iaşi,1999, p. 23-55.

Haupt, Gheorghe, "Studiu asupra naturii monarhiilor." Un document inedit al lui Dimitrie Cantemir, în Studii, 4, 1 (1951), p. 210-222.

Hoffmann, P., Zur Editionsgeschichte von Cantemirs “Descriptio Moldaviae”, Berlin, 1973.

Ilieş Aurora; Adam Marieta, Date noi despre circulaţia şi cititorii operei lui D. Cantemir „Divanul sau gâlceava Înţeleprului lui Lumea”, în Studii, 26, 1973, nr. 5, p. 999-1021.

Inalcik, Halil, Eastern and Western Cultures in Dimitrie Cantemirs Work, in Revue Roumaine d’Histoire, t. XIII, 1, p. 31-42.

Ionescu, Anca, Irina, L'originaltй de la version bulgare du «Livre sur la systиme de la religion des musulmans» de D. Cantemir, traduite par Sofronie, archйvкque de Vratsa, in Analele Universităţii Bucureşti. Limbi şi literaturi străine, 1980, 29, nr.1, p. 57-62.

Ionescu, Elena, Documente inedite privitoare la Dimitrie Cantemir în arhivele din U:R:S:S:, în Muzeul Naţional (Bucureşti), 1974, 1, p. 237-245.

Iorga, Nicolae, O suferinţă de cărturar român între străini. Dimitrie Cantemir în Rusia, in Revista istorică, 11 (1925), p. 7-9.

Iorga, Nicolae, Despre Dimitrie Cantemir cu prilejul aducerii în ţară a rămăşiţelor lui,lenii-de-Munte, 1935.

Iorga, Nicolae, Dimitrie Cantemir, Cluj, 1929.

Iorga, Nicolae, Originalitatea lui Dimitrie Cantemir, Vălenii-de-Munte, 1935.

Iorga, Nicolae, Practica domnească a unui ideolog: Dimitrie Cantemir, Vălenii de Munte 1935;   în Analele Academie Române. Mem., Secţ. Istorice. Ser. III, tom. XVI, Bucureşti, 1935, p. 211-219.

Istrate, Ion, Despre barocul "Istoriei ieroglifice", în Steaua, 27, 7 (1976), p. 10-11.

Joiţa, Monica, Prestigiul occidental al lui Dimitrie Cantemir: legendă sau realitate, în Journal of the American Romanian Academy of Arts and Sciences, 19 (1994), p.186-193.

Karadja, C., I., Operele lui D. Cantemir în Biblioteca Academiei din Petrograd, după însemnările unui suedez din anul 1735, în Revista istorică, XV, nr. 1-3, ianuarie-martie 1929, p. 2.

Kidel,Al.,  UrmaşiiluiDimitrieCantemirînRusia, în OctombrieChişinău, 1945, nr. 1, p. 127-133. – Cu alfabet rusesc.

Kidel,Al., Cantemiriana la Biblioteca Aca­demieide ŞtiinţeaRSSM, în Nistru, Chişinău, 1973, nr. 10, p. 142-145. – Cu alfabet rusesc.

Kidel, Al., Maria Cantemir: (Femeia cea mai cultă din epoca lui Petru cel Mare), în   Viaţa Ba­sarabiei, Chişinău, 1934, nr. 6, p. 9-16 şi nr. 7-8, p. 49-67; Extras.

Kogălniceanu, Mihail, Fragments tirés des Chroniques Moldaves et Valaqques pour servir a l'histoire de Pierre-Le-Grand; Charles XII, Stanislas Leszczynski, Démиtre Cantemir et Constantin Brancovan. Partie I, Iassy, Au bureau de la Feuille Communale, 1845.

Kurat, A.,N., Prut Seferi ve Barişi (Expediţia şi pacea de la Prut), Ankara, 1951, t. I, 38-48.

Laudat, Ion, D., Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera, Iaşi, 1973.

Liu, Nicolae, Voltaire despre Cantemir.Un document epistolar, în Secolul Douăzeci, 16, 11-12 (1973), p. 98-103.

Măciucă, Constantin, Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 1972.

Maliţa, Mircea, Cantemir and Leibnitz, in Dacoromania, 1974, 2, p. 12-15.

Mârza, Radu, Rusia, slavii şi slavonismul în viaţa şi opera lui Dimitrie Cantemir, înApulum. Acta Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia, 2004, 41, p. 419-438.

Maxim Mhai,  Brâncoveanu şi Cantemireştii. Documente noi din arhivele turceşti, în Arta istoriei. Istoria artei. Acad. R. Theodorescu la 65 de ani, Bucureşti, 2004, p. 125-138.  

Maxim Mihai, Romano-Ottomanica. Essays & Documents from the Turkish Archives, Istanbul, 2001, nr. IX, p.182; nr. XIV, p. 183.

Mazilu, Dan, Horia, Voievodul dincolo de sala tronului, Iaşi, 2003.

Mihăilă, G., O izbândă ştiinţifică şi editorială: Dimitrie Cantemir, Creşterile şi Descreşterile Imperiului Otoman, în Mihăilă G. Între Orient şi Occident. Studii de cultură şi literatură română în secolele al XV-lea – al XVIII-lea, Bucureşti, 1999, p. 349.

Mihăilă, Gheorghe, Antioche Cantemir – bographe de son pиre Dйmиtre Cantemir, оn Omagiu Virgil Cвndea la 75 de ani. Coord. Paul H. Stahl, Bucureşti, 2002, p. 431-447.

Mihăilescu, Gabriel, Universul baroc al "Istoriei ieroglifice": între retorică şi imaginar, Bucureşti, 2002.

Minea, Ilie, Despre Dimitrie Cantemir. Omul, scriitorul, domnitorul, Iaşi, 1926.

Minea, Ilie, Din corespondenţa lui Constantin Vodă Cantemir cu Mihai Apafi (I), principele Ardealului. Şi răspuns D-lui Veress, în Cercetări istorice, 1929-1931, V-VII, p. 297-303.

Mircea, Ion-Radu, Constantin Brâncoveanu – Dimitrie Cantemir: rivalitate sau colaborare?, în Magazin istoric, 1986, nr. 3, p. 1-12. 

Mitu, Mihai, Dimitrie Cantemir în context cultural româno-polon (date şi interpretări noi), în Omagiu Virgil Cîndea la 75 de ani, Coord. Paul H. Stahl, Bucureşti, 2002, p. 17-30.

Moldovanu, Dragoş, Dimitrie Cantemir între Orient şi Occident, Bucureşti, 1997.

Moldovanu, Dragoş, Autotraducerile din latină ale lui D. Cantemir (Finalitatea, caracteristici generale, semnificaţie), оn Antichitatea şi moştenirea ei spirituală, 1980, p. 84-100.

Moldovanu, Dragoş, Dimitrie Cantemir оntre Orient şi Occident, Bucureşti, 1997.

Moraru, Mihai, Precizări privind una dintre sursele "Divanului" lui Cantemir, în Revista de istorie şi teorie literară, 32, 4 (1984), p. 117-120.

Munteanu, Constantin, Opera lui D. Cantemir în Transilvania, în Steaua, 27, 2 (1976), 12 şi 36

Murgescu, Bogdan, O domnie la cumpăna veacurilor (Constantin Cantemir) 1685-1693, în Magazin istoric, 1994, 28, nr. 10, p. 21-26.

Musicescu, Maria-Ana, Démètre Cantemir et ses contemporains vus a travers leurs portraits. Simple mise en page du probleme,in Revue des études sud-est européennes, tom. XI, 1973, nr. 4, p. 611-636.

Muthu Mircea, Dimitrie Cantemir - Un Janus balcanic, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, 18, 1 (1973), p. 3-13.

Năsturel, Petre, Ş., À propos de la Descriptio Moldoviae de Dimitrie Canremir, în Cahiers du Monde russe et sovietic, Paris, XV (I) janv.-mars, 1975, p. 119-121.

Netea, Vasile, Dimitrie Cantemir, precursor al şcoalei ardelene, în Viaţa românească, 26, 9 (1973), p. 108-112.

Netea, V., Descriptio Moldaviae [de Dimitrie Cantemir]. A l'occasion de son deux cent-cinquantenaire, оn Revue Roumaine d'Histoire. Academie de la R.S.Roumanie (Bucarest), 1967, 6, nr. 3, p. 480-482.

Nicola, Ion, D.Cantemir în Oltenia, în Mitropolia Olteniei, 23, 1971, nr. 3-4.

Nicola, Ion, Un manuscris românesc al "Descrierii Moldovei" de Dimitrie Cantemir, în Limbă şi literatură, 25 (1970), p. 159-161.

Nistor, Ioan, I., Pomenirea lui Dimitrie Cantemir voevod, Bucureşti 1924.

Noica, Constantin, The Cantemir Model in our Culture ..., Bucureşti, 1995 (Ed. bilingvă romвno-engleză).

Păltănea, Paul,  Ştiri inedite despre familia domnitorului Antioh Cantemir, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D.Xenopol” din Iaşi, vol. XXVI/1, 1989, p. 705-717; vol. XXVII, 1990, p. 239-257; vol. XXVIII, 1991, p. 377-390.

Panaitescu, P., P., Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera, Bucureşti, 1958.

Paşca, Ştefan, Des copies du "Divan" de Démètre Cantemir en Transylvanie, in Académie Roumaine – Langue et litérature. Bulletin de la Sociélittéraire, 2, 1943, p. 116-124.

Pascu, George, Note despre Cantemir (Descrierea Moldovei), în Revista critică, Bucureşti, 1928, nr. 4, p. 231-232.

Pascu, Giorge, Viaţa şi opera lui Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 1924.

Pătraşcu, Ion, Un document inedit de la Constantin Cantemir, în Revista arhivelor, Bucureşti, An. L, 1973, vol 35, nr. 2, p. 5-8.

Pippidi, D., M., Notă asupra ediţiei, оn Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldovei, Bucureşti, 1973, p.39-41.

Platon, Ioan, Unele idei înaintate din gîndirea politico-juridică a lui Dimitrie Cantemir, în Justiţia nouă, 11 (1966), p. 69-81.

Ploeşteanu Gr., Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir оn lumea germană, оn De la umanism la iluminism, Tвrgu-Mureş, 1994, p. 67-77.

Ploeşteanu, Gr., Noi mărturii privind ecoul operei lui Dimitrie Cantemir, оn Vatra, Tвrgu Mureş, Seria nouă, XIV, 1984, nr. 165.

Ploeşteanu, Grigore, Receptarea „Descrierii Moldovei” de Dimitrie Cantemir în lumea germană, în De la umanism la luminism, Târgu Mureş, 1994, p. 69.

Ploeşteanu, Grigorie, Dimitrie Cantemir – ecoul operei şi personalităţii sale la maghiari, оn Vatra, 1983, 13, nr. 3, p. 14.

Pompiliu, Teodor, Dimitrie Cantemir şi Samuil Micu. Contribiţii la istoria iluminismului românesc, în Anuarul Institutului de Cercetări socio-umane „Gh. Şincai”, Târgu-Mureş, II, 1999, p. 27-41.

Pop, E. , Dimitrie Cantemir şi Academia din Berlin, în Studii. Revistă de istorie, 1969, nr. 5, p. 825-847.

Pop, Emil, Dimitrie Cantemir şi Academia în Berlin, Bucureşti, 1969.

Popescu-Gogan, Petre, Cantemir şi Academia, în Contemporanul, 26. Oktober, 1973, p. 8.

Poştarencu, Dinu, Dimitrie Cantemir la Sankt-Petersburg, în Revista de Istorie aMoldovei, Chişinău, 2001, nr. 1-4, p.76-80.

Poştarencu, Dinu.  Diploma de la Luţk, în Destin Românesc, Bucureşti-Chişinău, 1999, 6, nr. 3, p.29-35.

Radu, Raisa, Radu, Homer, Dimitrie Cantemir, оn Studii şi articole de istorie. Bucureşti, 1995, 62, p. 127-131.

Rădulescu, Maria, Antonimele în "Divanul" lui Dimitrie Cantemir, în Studii şi cercetări lingvistice, 31, 4 (1980), p. 461-464.

Scrisori veneţiene despre domnia lui Dimitrie Cantemir (1670-1760), în Manuscriptum, Bucureşti, An. XIX, 1988, nr. 2(71), p.166-174.

Şerban, C., Un episod al campaniei de la Prut: cucerirea Brăilei (1711), în Studii şi materiale de istorie medie, Bucureşti, vol. II, 1957, p. 449-456.

Şerban,George, La o nouă ediţie din "Descrierea Moldovei", în Steaua, 27, 6 (1976), p. 32-34.

Şerban, Constantin, O scrisoare din exil a lui Dimitrie Cantemir (1718), оn Revista istorică. Bucureşti, 1994, 5, nr. 5-6, p. 557-561.

Sesan, M., Dimitrie Cantemir academician, în Mitropolia Moldovei şi Sucevei, 1962, nr. 5-6, p. 507-510.

Sficlea, Victor, Dimitrie Cantemir. 300 de ani de la naştere, în Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» . Geografie (Iaşi), 1973, 19, p.I-VI.

Simonescu, Dan,  Activitatea lui D. Cantemir în Rusia, în Studii şi cercetări istorice, Bucureşti, vol. XIX, (vol. II. Seria nouă), 1946, p. 9-17.

Sion, Ion, T., S-a născut Cantemir bătrânul în anul 1612? în Arhiva Genealogică. Iaşi, 1997, 4, nr. 1-2, p. 207-214.

Sluşanschi, Dan,  Ilieş, Câmpeanu, Cantemiriana latina, în Studii şi cercetări lingvistice, 36, 3 (1985), p. 254-261.

Sluşanschi, Dan, Dimitrie Cantemir: O altă predoslovie la "Hronicul Vechimii Romano-Moldo-Vlahilor", în Manuscriptum, 7 (1976), 12-16.

Sluşanschi, Dan, Prefaţă editorială, оn Demertrii Cantemirii Principis Moldaviae. Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae/ Dimitrie Cantemir Princepele Moldovei. Descrierea stării de odinioară şi de astăzi a Moldovei,   Bucureşti, 2006, p. 5-23.

Spinei, Victor, Un izvor otoman asupra campaniei de la Prut din 1711, în Memoria antiquitatis. Muzeul judeţean Patra Neamţ, 1994, 19, p. 453-472.

Stoicescu, N., Studiu introductiv, în Dimitrie Cantemir. Opere complete, Vol. IV, Istoria ieroglifică, Bucureşti, 1973, p. 9-44.

Stoicescu, Nicolae, Demeter Cantemir and Niccolo Machiavelli, în Dacoromania, 1974, 2, p. 146-154.

Stroia, Marian, Prima confruntare ruso-turcă pentru supremaţie la Dunărea de Jos la începutul sec. XVIII; campania de la Prut, în Revista istorică. Bucureşti. Serie nouă. Tom XV, nr. 1-2, 2004, p. 41-62.

Sulea-Firu, I., O scrisoare inedită a lui D. Cantemir «Monarchiarum physica examinatio, în Studii şi cercetări de bibliologie (Bucureşti), 1963, 5, p. 267-276 Doc. n latină şi trad. Rom.

Tahsin, Gemil, Ştiri noi din arhivele turceşti privitoare la Dimitrie Cantemir, оn Anuarul Institutului de Istorie şi Aheologie, Iaşi, X, 1973, p. 435-442.

Tahsin, Gemil, Considération concernant «L'histoire Ottomane» de Démиtre Cantemir, оn Dacoromania, 1974, 2, p.155-166.

Tănăsescu, Manuela,  Despre "Istoria ieroglifică", Bucureşti, 1970.

Ţarălungă, Ecaterina, D. Cantemir. În arhiva Gr. Tocilescu, în „Manuscriptum”, An. XVII, 1987, nr. 2 (67), p. 88-105.

Ţarălungă, Ecaterina, Marginalii la "Divanul..." lui Dimitrie Cantemir, în Revista de istorie şi teorie literară, 33, 4 (1985), p. 16-19.

Teodor, Pompiliu, Dimitrie Cantemir şi preiluminismul sud-est european, în Anuarul Institututlui de istorie şi arheologie (Cluj-Napoca), 1976, 19, p.299-314.

Tertecel, Adrian,  În ajun de război. Relaţiile ruso-otomane în anii 1709-1710 şi urcarea lui Dimitrie Cantemi pe tronul Moldovei, în vol. 330 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir, personalitate marcantă a culturii europene, Bucureşti, 2004, p. 67-73.

Tertecel, Adrian,  Izbucnirea războiului ruso-turc din 1710-1711 pentru stănirea bazinului Mării Negre (un izvor narativ otoman), în Revista istorică, Bucureşti, 1994, Seria nouă, t. V, nr. 11-12, p. 1197-1209.

Tertecel, Adrian, Activitatea ţarului Petru cel Mare în primele luni ale războiului ruso-otoman din 1710-1711. Trei documente ruseşti, în vol. Istorie şi diplomaţie în relaţiile internaţionale. Omagiu istoricului Tahsin Gemil, Constanţa, 2003, p. 329-345.

Tertecel, Adrian, Anexele „Jurnalului” lui Ahmed bin Mahmud privind campania de la Prut (1711),în Studii şi materiale de istorie medie, Bucureşti, 1994, vol. XII, p. 201-214.

Tertecel, Adrian, Informaţii noi privind campania militară otomană din 1711 în Moldova („Jurnalul” lui Ahmed bin Mahmud), în Revista istorică, Bucureşti, 1992, Seria nouă, t. III, nr. 7-8, p. 793-802.

Tertecel, Adrian, Însemnările unui ofiţer otoman despre bătălia de la Stănileşti (1711), în Document. Buletinul Arhivelor Militare Române, Bucureşti, an. VI, 2004, nr. 2-3, p. 11-14.

Tertecel, Adrian, Un izvor otoman necunoscut istoriografiei noastre. „Jurnalul” (defter) lui Ahmed bin Mahmud (secretar al visteriei otomane) privind campania militară a Înaltei Porţi din anul 1711 în Moldova, în Caietele laboratorului de studii otomane, Bucureşti, 1993, nr. 2, p. 55-132.

Tocilescu, Gr., Fragmente din conferinţaPrincipele Dimitrie Cantemir”, în Manuscriptum, Bucureşti, An. XVIII, 1987, nr. 2(67), p. 104-105.

Tocilescu, Gr., Introducere, în Cantemir D., Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, Bucureşti, 1901. p. V.

Truţer, T., Aspecte inedite privind relaţiile lui Dimitrie Cantemir cu Academia din Berlin,în Forum. Revista învăţământului superior, Bucureşti, 1971, nr. 10, p. 75-81.

Ţvircun, Victor, Campania de la Prut din anul 1711, în Revista de Istorie a Moldovei, Chişinău, 2006, nr. 3-4, p. 3-20.

Ţvircun, Victor, Dimitrie Cantemir in the History and Culture of the Ottoman Empire,in Turkish Daily News, October 26, Ankara, 2003; şi în Ţvircun, Victor. Vitralii, Chişinău, Tipografia Centrală, 2006, p. 196-213.

Ţvircun, Victor, Dimitrii Kantemir – Ansiklopedist, Mütefekkir, Maarifçi. 330. Doğum Gününe münasebetiyle, in Ţvircun, Victor. Vitralii, Chişinău, Tipografia Centrală, 2006, p. 213-230.

Ţvirkun, Viktor, Dimitri Kantemir ve XVIII. Yüzylda Avrupa Historiografisinde Osmanli Ìmparatorlğu Tarihi Öprenimi, in XIV. Türk Tarih Kongresi,Ankara, 2002, s. 151-153.

Ţvirkun, Viktor, Dimitri Kantemir'in kisa biyografisi, Ankara, 2003.

Ursu, G.,G., Dimitrie Cantemir în amintirile din cronici, în Ursu G.G. Memorialistica în opera cronicarilor, Bucureşti, 1972, p. 149-163.

Velciu, Dumitru,  Gheorghiţă, marele spătar din 1711: ipoteze privind familia şi opera sa literară, în Arhiva Genealogică, 1994, nr. 4-3, p. 61-65.

Velciu, Dumitru, Dimitrie Cantemir, Axinte Uricariul şi Letopiseţul cantacuzinesc, în Anuarul Institutului de istorie «A.D.Xenopol». Iaşi, 1994, 31, p. 361-375.

Virginia, Isac, Informaţii bibliofile în documente de arhivă, în Anuarul Institutului de Istorie «A.D.Xenopol», XXXIX-XL, 2002-2003, p. 311-318.

Zaharia, D., D., Cantemir şi L.F.Marsigli despre stadiul contemporan al Imperiului otoman, оn Cercetări istorice. Muzeul de Istorie a Moldovei (Iaşi), 1973, 4, p. 383-391.

Zub, Alexandru, Dimitrie Cantemir (1673-1723), principe român şi cărturar european, Iaşi, 2003.

Zub, Alexandru, Cantemir şi Kogălniceanu, în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie "A. D. Xenopol", Iaşi, 11 (1974), p. 261-266.

Zugrav, Ioan,  Divanul lui D. Cantemir de la Mănăstirea Sf. Ilie de lângă Suceava, în Mitropolia Moldovei şi Sucevei, 36, 1960, nr. 5-6, p. 389-392.

 
 

Берков, П.Н., Первые годы литературной деятельности Антиоха Кантемира (1726-1729), в кн. Проблемы русского просвещения в литературе XVIII века, М.Л., 1961, с. 190-220.

Bобынэ Г. Е., Философские воззрения Антиоха Кантемира, Кишинев, 1981.

Веселитский, В., В., Антиох Кантемир и развитие русского литературного языка, Москва, 1974.

Гершкович, З.И., Oб идейно-художественной эволюции А.Д. Кантемира (По данным творческой истории сатиры), в кн. Проблемы русского просвещения в литературе XVIII века, М.Л., 1961, с. 221-247.

Глаголева, Т.М., К литературной истории сатир Кантемира. Влияние Буало и Лабрюйера, в Известия Отделения русского языка и словестности, 1913, кн. II с. 143-157.

Глаголева, Т., М., Материалы для полного собрания сочинений А.Д. Кантемира, Спб, 1906.

Градова Б. А., Рукописи А. Д. Кантемира, в кн. Историки по истории отечественной культуры в собраниях и архивах отдела рукописей и редких книг, Ленинград, 1983. с. 17-33.

Ешану, Андрей, Волею судеб (Деятельность Д.Кантемира в России), в жур. Трибуна, Chişinău, 1990, №7, стр.35-37.

Фомин, С., Кантемиры в Москве, в Кодры, Кишинев, 1983, nr. 3, p. 142-147.

Фомин, С., Некрополь Кантемира в России,  в Кодры, Кишинев,1993, nr. 5. p. 226-240.

Кадовский Моисей, Антиох Кантемир и Петербургская Академия Наук,Москва, 1959. 

Кирилов, А., С., Антиох Кантемир и русская литература. Российская Академия Наук, Институт Мировой литературы им. А.М.Горького, Москва, 1999.

Перетц, В. Н., Неизвестные подражатели Кантемира, в Известия по русскому языку и словестности АН СССР, 1928, т. 1, кн. 2, с. 335-357.

Петров, Лев Александрович, Социологические взгляды Прокоповича, Татищева и Кантемира, Иркутск, 1958.

Петров, Лев Александрович, Общественно-политические взгдяды Прокоповича, Татищева и Кантемира, Иркутск, 1959,.

Цвиркун, В., ЛегендыивымыслыожизниидеятельностиДимитрияКантемиравРоссии,în Revista de Istorie a Moldovei, Chişinău, 1994, nr. 2 (18), p. 14-20 şi în Ţvircun Victor, Vitralii, Chişinău, 2006, p. 116-153.

Цвиркун, В., Материалы  относящихся к истории молдавских семей, которые уехали с Дмитрием Кантемиром в Россию, în Revista de Istorie a Moldovei, Chişinău, 2007,   nr. 2 (14), p.96-102.

Цвиркун, В., Письма Дмитрия Кантемира русским сановникам в период персидского похода 1722 года, în Revista de Istorie a Moldovei, Chişinău, 2007,   nr. 3, p.103-108.

Цвиркун, В., Димитрий Кантемир. Kраткое жизниописание, în Ţvircun, Victor. Vitralii, Chişinău, Tipografia Centrală, 2006, p.154-195.

Цвиркун, Виктор,  Легенды и вымыслы о жизни и деятельности Димитрия Кантемира в России, în Revista de Istorie a Moldovei, Chişinău, 1994, 2, p. 14-19.

Шкляр, И. В., Приписываемые А.Д. Кантемиру переводы сатир Буало и оригинальные сатиры, в кн. Проблемы русского просвещения в литературе XVIII века, М.Л., 1961, с. 248-259.

Щеглов, Ю. К., Антиох Кантемир и сатира в пространстве и во времени,Санкт-Перербург, 2004.

Щеглов Ю., Антиох Кантемир и стихотворная сатира. Серия Филологическая библиотека [9], Санкт-Перербург, 2004.

 
  ubot  

 

© Academia de Ştiinţe a Moldovei,
© 2008-2011 Elaborat de IDSI