Dimitrie Cantemir utop Antioh Cantemir
gerb
2008 - Anul Cantemir | Academia de stiinte a Moldovei
 
u2top
 
Dinastia Cantemir
Biografie
Arbore genealogic
Imagini
Bibliografie
Manifestări
Legislaţie
 
u2bot
Academia de Ştiinţe a Moldovei
IDSI
FP7
Expert

 

Dimitrie Cantemir este protagonistul filmului documentar cu acelaşi nume care prezintă interviurile cercetătorilor ştiinţifici din Republica Moldova (acad. Andrei Eşanu, dr. Victor Ţvircun, dr. Gheorghe Bobînă), din România (dna Rodica Ursu, dna Marcela Ciortea), din Rusia (Mihail Patohin), din Germania (Klaus Heitman, Klaus Bochman), din Franţa (Stefan Lemny), din Olanda (Win Van Meurs).  Savanţii vorbesc despre marele voievod, diplomat, scriitor, cărturar şi filosof – Dimitrie Cantemir, care în secolul al XVII-lea a jucat un rol deosebit în istoria, politica şi cultura nu numai a Ţării Moldovei, dar şi a Ţării Româneşti, Imperiului Otoman, Rusiei, a ţărilor din conglomeratul german, Marii Britanii, Franţei etc. Dr. Victor Ţvircun relatează  că Dimitrie Cantemir  a fost o verigă de legătură dintre occident şi orient -   un mare diplomat şi om politic, care a ştiut să menţină relaţii bune atît cu ţările europene, cît şi cu Imperiul Otoman. Dr. hab. Gheorghe Bobînă menţionează că  Măria sa a fost primul turcolog şi arabist din lume şi primul care a tradus Coranul. Acest fapt demonstrează citatul lui Bantiş Kamenski : “Cantemir a fost cel mai învăţat bărbat de pe timpul lui Petru cel Mare”. El a efectuat primul raport analitic în Rusia, colaborînd atît cu savanţii din Constantinopol, dar şi cu cei din Franţa, Italia şi alte ţări europene. Parohul bisericii din Ţarîţino (Rusia), pe atunci moşia lui Dimitrie Cantemir – Ciornîe Greazi, ne informează că Dimitrie Cantemir a fost nu numai  om învăţat, diplomat, dar şi un om cu credinţă în Dumnezeu. La acest subiect filmul difuzează mai multe imagini ale bisericii din Ţarîţino.

        Muzica a ocupat un loc de frunte în preocupările lui Dimitrie Cantemir, recunoscut în lumea orientală drept clasic al muzicii turceşti. Această activitate a cărturarului moldovean este puţin cunoscută la noi.

       Filmul prezintă cele mai reprezentative lucrări ale scriitorului Dimitrie Cantemir (Divanul, Descrierea Moldovei) în care sunt incluse valoroase informaţii privind evoluţia istorică a Moldovei atât până, cât şi după instalarea stăpânirii otomane.

      Filmul documentar “Dimitrie Cantemir” urmăreşte scopul de a  informa telespectatorii despre viaţa şi activitatea  marelui voievod – Dimitrie Cantemir, ilustrînd fenomenul sincretismului – ştiinţific, filosofic şi intelectual al coexistenţei dintre Evul Mediu şi Renaştere, dintre orientalism şi occidentalism, dintre cele mai diverse domenii, cum ar fi arheologia, arhitectura, istoria, geografia, literatura, lingvistica, arta plastică, etnografia, muzica etc. Dimitrie Cantemir a fost unul din cei mai erudiţi domni ai Ţării Moldovei care deschide în istoriografia noastră preocuparea pentru istoria culturii.

 

 
  ubot  

 

© Academia de Ştiinţe a Moldovei,
© 2008-2011 Elaborat de IDSI